Viêm phổi cấp: Bác sĩ mặc bỉm, tay trắng bệch vì điều trị cho bệnh nhân