Dựa vào trí tuệ nhân tạo, startup này là hãng đầu tiên cảnh báo về virus corona tại Vũ Hán